ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Kατά την διάρκεια του lockdown όλα τα εργαστήρια γίνονται online
στον Παιδικό Σταθμό «Σχολειό της Φύσης» και στο Δημοτικό Σχολείο «Big Bang»
Εργαστήρια Αυτογνωσίας για Γονείς, Εργαστήρια Αυτοπραγμάτωσης. Αυτογνωσία και Παιδεία του Βάθους για Δασκάλους. Η Σχολή του Είναι για παιδεία 8-13 ετών, Εκπαίδευση Διευκολυντών, Γιόγκα Ενηλίκων, Γιόγκα Παιδιών, Ιδιωτικές Συνεδρίες, Σειρά Σεμιναρίων από τη φιλοσοφία του Καφέ Σχολειού και από τη φιλοσοφία της Himalayan Yoga με θέματα γύρω από την οικογένεια (ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που κάνουμε οικογένεια, παιδιά, βασικές αξίες που μας αναπτύσσουν, φάσεις ζωής, οι βασικές αρχές για τον διαλογισμό κτλ.).

Κατάλληλο για παλιούς και νέους γονείς.

Τα Εργαστήρια της Θεσσαλονίκης συντονίζει η Σοφία Φώτεινα-Χατζηκοκόλη.
Συναντιόμαστε μια φορά το μήνα από Πέμπτη πρωί έως Δευτέρα μεσημέρι:
17-21/02/22, 17-21/03/22, 14-18/04/22, 05-09/05/22, 02-06/06/22